Oudebouw

Dit lokaal werd gebouwd begin jaren ’70. In november 2006 werd de bovenkant van de buitenmuur heropgemetst. Tijdens deze werken kwam aan het licht dat een deel van de draagstructuur rot is.

Daarom werd er tijdens de beheerraad van december 2006 beslist het gebouw te laten bekijken, en dan de nodige werken uit te voeren.

De werken, die in de zomer van 2008 zijn uitgevoerd, omvatten: gedeeltelijk vervangen draagstructuur, vervangen plat dak, plaatsen gyproc, vervangen electriciteit, plaatsen nieuwe buitendeur en verdere afwerking.

Ook voldoet het lokaal aan de normen van de brandweer.