Nieuwbouw

Aangezien het vorige lokaal niet meer veilig was voor jeugdwerking (instortingsgevaar, losse en verouderde elektriciteit, geen isolatie …) werd in 1998 beslist een nieuw gebouw op te richten. 
De VZW werd opgericht, de bouwvergunning werd aangevraagd en toen kon het bouwen beginnen. De inwijding van het gebouw gebeurde tijdens de mis van de opendeurdag in september 1999. De officiële inhuldiging viel in maart 2000.

Bezichtig de foto's van de bouw van de nieuwbouw!