Lid worden?

Wil je graag naar de scouts komen?

Alle jongens en meisjes tussen 6 (1ste leerjaar) en 18 kunnen lid worden van onze jeugdvereniging.

LIDGELD (scoutsjaar 2019-2020)

Het lidgeld bedraagt € 32,90. Dit lidgeld gaat volledig naar het verbond voor de verzekering, de lonen van de mensen op het secretariaat, ondersteuning,...

Naast het lidgeld vragen we ook vieruurtjes-geld zodat we elke zondag een koek en een drankje kunnen voorzien. Dit bedraagt € 13,10. In totaal vragen we dus €46 om lid te worden van onze scouts. 

ALGEMENE INFO

Nieuwe leden mogen 2 keer naar de vergaderingen komen om kennis te maken met scouting. Gelieve hier voor eerst de groepsleiding te contacteren! Daarna vragen we om het lidgeld en vieruurtjesgeld te betalen.

Voor gezinnen in financiële moeilijkheden is er een mogelijkheid tot lidgeldvermindering, Scouting Op Maat, UitPas.

Inschrijvingsbrochure scoutsjaar 2020 - 2021

(Eind november begin december 2019)

Voor meer info kan je een mailtje sturen naar groepsleiding@sintbernadette.be