Lid worden?

Wil je graag naar de scouts komen?

Alle jongens en meisjes tussen 6 (1ste leerjaar) en 18 jaar kunnen lid worden van onze jeugdvereniging.

LIDGELD (scoutsjaar 2020-2021)

Het lidgeld bedraagt € 34. Dit lidgeld gaat volledig naar het verbond voor de verzekering, de lonen van de mensen op het secretariaat, ondersteuning,...

Naast het lidgeld vragen we ook vieruurtjes-geld zodat we elke zondag een koek en een drankje kunnen voorzien. Dit bedraagt € 14. In totaal vragen we dus €48 om lid te worden van onze scouts. 

ALGEMENE INFO

Nieuwe leden mogen 2 keer naar de vergaderingen komen om kennis te maken met scouting. Gelieve hier voor eerst de groepsleiding te contacteren (dit doen we alleen als er nog plek vrij is in de bepaalde tak)! Daarna vragen we om het lidgeld en vieruurtjesgeld te betalen. inschrijvingen@sintbernadette.be

Voor gezinnen in financiële moeilijkheden is er een mogelijkheid tot lidgeldvermindering, meer info hier over is terug te vinden op UitPas & Scouting Op Maat.

De meeste mutualiteiten geven een tegemoetkoming als uw kind deel neemt aan kamp, weekend,... . Deze ducumenten dienen door de groepsleiding ingevuld en ondertekend te worden.

Inschrijvings brochure scoutsjaar 2021 - 2022 (enkel nieuwe leden)

Mailinglijst:  https://forms.gle/228KxaUTXxmaLPyV6

Fase 1: https://forms.gle/EM6PeALjCmce31GB6 (open t.e.m. 30 april 2021)

Fase 2: start 1 mei 2021

Fase3: midden september 2021

Voor meer info kan je een mailtje sturen naar inschrijvingen@sintbernadette.be