Stam

Deze jongens en meisjes zorgen ervoor dat de dorstigen gelaafd worden en vervullen zo hun goede daad.

In de stam kan de leiding zich ontspannen na een vermoeiende zondagnamiddag en hun ervaringen uitwisselen. Maar ook de vrijdagavond kan men gezellig "stammen" onder elkaar.

Om deze avonden iets extra te geven, wordt er regelmatig een stamactiviteit georganiseerd. Dit kan gaan van stamfilmavonden over Mexicaanse avonden tot gezelschapsspelenavonden,... allerhande thema-avonden dus.
 
Plezier verzekerd !!!!

Contacteer hen op stamleiding@sintbernadette.be.