Buurtwerking

Sleutelbloempark in het RUP Groen

Steun ons voorstel voor opname van het Sleutelbloempark in het RUP Groen en teken onze online petitie

Doe dit voor 15 november en wij geven je stem door aan de stad Gent!

Het parkje aan de Sleutelbloemstraat in Sint-Amandsberg bestaat momenteel uit een grasveld en aanpalend waardevol bosje. Het vervult nu al een belangrijke functie als wijkgroen en als speelgroen voor de plaatselijke jeugd, aanliggende scouts Sint-Bernadette en recent opgestarte school Het Tandwiel.

Wilde Bernadette: van grasveld tot echt buurtpark
Maar liefst 872 buurtbewoners en sympathisanten gaven hun steun voor het burgerinitiatief Wilde Bernadette in het kader van het Burgerbudget van de stad Gent.

De verenigingen, organisaties en burgers achter Wilde Bernadette willen het grasveld en waardevol bosje omvormen tot echt buurtpark met speelnatuur, groene inkleding én ruimte voor rust, initiatief, spel, ontmoeting en experiment.


Gevraagd: een groene bestemming voor het gehele park


Een groene bestemming voor het gehele gebied is belangrijk voor zowel behoud van het huidige parkje als uitbouw tot een echt buurtpark. Momenteel is in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor dit gebied een deel van het grasveld en bosje aangeduid als woonzone. 

De stad Gent nam echter het initiatief tot opmaak van een RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. De startnota voor dit RUP Groen ligt momenteel in openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt tot 16 november 2017.

Wij willen dat ook het parkje aan de Sleutelbloemstraat wordt opgenomen in het RUP Groen.

Ondersteun de opname van het park in het RUP Groen
Ondersteun ons voorstel om het grasveld en bosje aan de Sleutelbloemstraat en onderteken voor 15 november onze online petitie